पीपी नालीदार रूख गार्ड

  • pp corrugated tree guard

    पीपी नालीदार रूख गार्ड

    पीपी खाली पाना polypropylene (पीपी) मुख्य कच्चा मालको रूपमा बाहिर निकाल्ने मोल्डिंग प्लास्टिक शीट हो, कच्चा माल र उत्पादनको पुनः प्रयोगयोग्यताको कारण, उत्पादन प्रक्रियाको शून्य उत्सर्जनले यसलाई नयाँ वातावरणीय संरक्षण सामग्री बनाउँदछ जुन विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त छ, र यसलाई काठको बोर्ड, कार्डबोर्ड र धातु प्लेटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ धेरै फिल्डहरूमा सामग्रीको प्रतिस्थापन।